Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There is only one woman in the world. One woman, with many faces. - Nikos Kazantzakis

There is only one woman in the world. One woman, with many faces.

Nikos Kazantzakis

Biography

Author Profession: Writer
Nationality: Greek
Born: February 18, 1883
Died: October 26, 1957

Links

Find on Amazon: Nikos Kazantzakis
Cite this Page: Citation

Topics