Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
|

I feel like a fraud... My name is not even actually Ashton. Ashton is my middle name.

Ashton Kutcher

Biography

Author Profession: Actor
Nationality: American
Born: February 7, 1978

Links

Find on Amazon: Ashton Kutcher
Cite this Page: Citation

Quotes to Explore