Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
|
Quote I hope for nothing. I fear nothing. I am free. - Nikos Kazantzakis
Change background
Change background
Change background
Change background
Change background

I hope for nothing. I fear nothing. I am free.

Nikos Kazantzakis

Biography

Author Profession: Writer
Nationality: Greek
Born: February 18, 1883
Died: October 26, 1957

Links

Find on Amazon: Nikos Kazantzakis
Cite this Page: Citation

Topics

Quotes to Explore