Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
|

The era of 'anything goes' is gone for ever.

Mwai Kibaki

Biography

Author Profession: Statesman
Nationality: Kenyan
Born: November 15, 1931

Links

Find on Amazon: Mwai Kibaki
Cite this Page: Citation

Topics

Quotes to Explore