Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
|

We're going to march on Washington with a host of Republicans, Democrats, business leaders, legislators.

Gray Davis

Quotes to Explore