Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
|

Russian Writer Quotes

Author Birth - Death
Aleksandr Kuprin 1870 - 1938 
Alexander Berkman 1870 - 1936 
Anatoly Rybakov 1911 - 1998 
Andrei Platonov 1899 - 1951 
Ayn Rand 1905 - 1982 
Mikhail Bulgakov 1891 - 1940 
Natan Sharansky 1948 -   
Nikolai Gogol 1809 - 1852 
Paullina Simons 1963 -   
Samuel Hoffenstein 1890 - 1947 
Sholom Aleichem 1859 - 1916 
Tatyana Tolstaya 1951 -