Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
|

Russian Poet Quotes

Author Birth - Death
Anna Akhmatova 1889 - 1966 
Marina Tsvetaeva 1892 - 1941 
Mikhail Lermontov 1814 - 1841 
Yevgeny Yevtushenko 1933 -