Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
|

Japanese Politician Quotes

Author Birth - Death
Eisaku Sato 1901 - 1975 
Naoto Kan 1946 -   
Shigeru Yoshida 1878 - 1967 
Yoshiro Mori 1937 -