Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
|

Japanese Poet Quotes

Author Birth - Death
Matsuo Basho 1644 - 1694 
Ryunosuke Satoro