Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
|

Japanese Businessman Quotes

Author Birth - Death
Akio Morita 1921 - 1999 
Akio Toyoda 1956 -   
Fujio Mitarai 1935 -   
Joichi Ito 1966 -   
Masayoshi Son 1957 -   
Soichiro Honda 1906 - 1991 
Tadashi Yanai 1949 -   
Takeshi Uchiyamada 1946 -