Author Birth - Death
Bodhidharma -
Dayananda Saraswati 1824 - 1883
Jawaharlal Nehru 1889 - 1964
Lal Bahadur Shastri 1904 - 1966
Mahatma Gandhi 1869 - 1948
Meher Baba 1894 - 1969
Paramahansa Yogananda 1893 - 1952
Prem Rawat -
Ramakrishna 1836 - 1886
Sai Baba 1838 - 1918