Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
|

Indian Businessman Quotes

Author Birth - Death
Adi Godrej 1942 -   
Anil Agarwal 1954 -   
Anil Ambani 1959 -   
Azim Premji 1945 -   
Baba Kalyani 1949 -   
Cyrus S. Poonawalla  
Dhirubhai Ambani 1932 - 2002 
Dilip Shanghvi 1955 -   
Gautam Adani 1962 -   
Gautam Singhania 1965 -   
J.P. Rangaswami 1957 -   
Jaiprakash Gaur  
Jamshyd Godrej  
Kallam Anji Reddy 1939 - 2013 
Kris Gopalakrishnan 1955 -   
Kumar Mangalam Birla 1967 -   
Kushal Pal Singh  
Lakshmi Mittal 1950 -   
Malvinder Mohan Singh  
Mohnish Pabrai 1964 -   
Mukesh Ambani 1957 -   
N. R. Narayana Murthy  
Naveen Jain 1959 -   
Pankaj Patel 1951 -   
Phaneesh Murthy  
Raghav Bahl  
Ratan Tata 1937 -   
Sachin Bansal 1981 -   
Shaffi Mather 1970 -   
Shiv Nadar 1945 -   
Shivinder Mohan Singh  
Subhash Chandra 1950 -   
Sundar Pichai 1972 -   
Sunil Mittal 1957 -   
T. S. Kalyanaraman 1951 -   
Uday Kotak 1959 -   
Vijay Mallya 1955 -   
Vivek Wadhwa