Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Subsidies

Subsidies

  1. of Subsidy
More "Subsidies" Quotations

Subsidies Translations

subsidies in German is Subventionen
subsidies in Swedish is avtagande