Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Slammed

Slammed

  1. of Slam
More "Slammed" Quotations

Slammed Translations

slammed in German is zugeschlagen, zugeknallt, knallte zu
slammed in Italian is sbattuto