Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Shelves

Shelves

  1. of Shelf
More "Shelves" Quotations

Shelves Translations

shelves in German is Bretter, Einlegeboden
shelves in Swedish is revor, hyllor