Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Seasoned

Seasoned

  1. of Season
More "Seasoned" Quotations

Seasoned Translations

seasoned in French is pruine
seasoned in German is reif
seasoned in Italian is maturo
seasoned in Spanish is cerco