Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Satisfied

Satisfied

  1. of Satisfy
More "Satisfied" Quotations

Satisfied Translations

satisfied in Afrikaans is tevrede
satisfied in Danish is tilfreds
satisfied in Dutch is vergenoegd, tevreden, voldaan
satisfied in French is satisfaits, satisfit, satisfis, satisfait, content
satisfied in German is zufriedengestellte, befriedigte, befriedigten
satisfied in Italian is soddisfatto
satisfied in Latin is plenus, contentus
satisfied in Portuguese is satisfeito
satisfied in Spanish is satisfecho, contento