Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Rawness

Rawness

  1. The quality or state of being raw.

Rawness Translations

rawness in French is rudesse, rudesse
rawness in German is Rauheit, Roheit
rawness in Spanish is aspereza, crudeza