Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Pugnacity

Pugnacity

  1. Inclination or readiness to fight; quarrelsomeness.

Pugnacity Translations

pugnacity in German is Kampflust, Kampfbegierde
pugnacity in Latin is pugnacitas