Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Properties

Properties

  1. of Property
More "Properties" Quotations

Properties Translations

properties in French is rubriques
properties in German is Eigentum, Eigentum, Grundbesitze, Eigenschaften
properties in Swedish is egenskaper