Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Petulant

Petulant

  1. Forward; pert; insolent; wanton.
  2. Capriciously fretful; characterized by ill-natured freakishness; irritable.

Petulant Translations

petulant in Dutch is slechtgehumeurd, balorig, kregel
petulant in Swedish is grinig, kinkig, knarrig