Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Patriarchy

Patriarchy

  1. The jurisdiction of a patriarch; patriarchship.
  2. Government by a patriarch; patriarchism.
More "Patriarchy" Quotations

Patriarchy Translations

patriarchy in German is Patriarchie