Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Numbering

Numbering

  1. of Number

Numbering Translations

numbering in German is Nummerierung, nummerierend
numbering in Italian is numerazione
numbering in Swedish is numrering