Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Lees

Lees

  1. of Lee
  2. Dregs. See 2d Lee.
  3. A leash.

Lees Translations

lees in German is Bodensatz
lees in Latin is feculentia, feculentia
lees in Spanish is heces