Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Lachrymal

Lachrymal

  1. Of or pertaining to tears; as, lachrymal effusions.
  2. Pertaining to, or secreting, tears; as, the lachrymal gland.
  3. Pertaining to the lachrymal organs; as, lachrymal bone; lachrymal duct.