Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Jimmy

Jimmy

  1. A short crowbar used by burglars in breaking open doors.
More "Jimmy" Quotations

Jimmy Translations

jimmy in German is Brecheisen
jimmy in Swedish is skotte