Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Insubordinate

Insubordinate

  1. Not submitting to authority; disobedient; rebellious; mutinous.

Insubordinate Translations

insubordinate in Afrikaans is opstandig
insubordinate in Dutch is opstandig, oproerig
insubordinate in Norwegian is oppsetsig, ulydig
insubordinate in Swedish is upprorisk, uppstudsig