Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Imitating

Imitating

  1. of Imitate
More "Imitating" Quotations

Imitating Translations

imitating in French is imitant
imitating in German is nachahmend, imitierend