Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Illustrative

Illustrative

  1. Tending or designed to illustrate, exemplify, or elucidate.
  2. Making illustrious.
More "Illustrative" Quotations

Illustrative Translations

illustrative in Spanish is ilustrativo
illustrative in Swedish is belysande