Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Hindoo

Hindoo

  1. Alt. of Hindu
  2. Alt. of Hindu, calendar

Hindoo Translations

hindoo in Afrikaans is Hindoes, Hindoe-, Hindoe
hindoo in Hungarian is hindu, indus, indiai