Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Greediness

Greediness

  1. The quality of being greedy; vehement and selfish desire.

Greediness Translations

greediness in German is Gierigkeit, Begehrlichkeit
greediness in Spanish is codicia