Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Furtive

Furtive

  1. Stolen; obtained or characterized by stealth; sly; secret; stealthy; as, a furtive look.

Furtive Translations

furtive in German is verstohlen
furtive in Hungarian is lopott, lopva ejtett
furtive in Norwegian is hemmelig, hemmelighetsfull