Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Formulation

Formulation

  1. The act, process, or result of formulating or reducing to a formula.
More "Formulation" Quotations

Formulation Translations

formulation in German is Formulierung