Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Estrangement

Estrangement

  1. The act of estranging, or the state of being estranged; alienation.

Estrangement Translations

estrangement in German is Entfremdung