Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Economic

Economic

  1. Alt. of Economical
More "Economic" Quotations

Economic Translations

economic in German is wirtschaftlich, volkswirtschaftlich
economic in Swedish is ekonomisk