Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Domineering

Domineering

  1. of Domineer
  2. Ruling arrogantly; overbearing.

Domineering Translations

domineering in German is tyrannisch
domineering in Spanish is dominante