Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Devastating

Devastating

  1. of Devastate
More "Devastating" Quotations

Devastating Translations

devastating in Italian is distruttivo, disatroso