Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Degenerated

Degenerated

  1. of Degenerate

Degenerated Translations

degenerated in German is entartete, ausgeartet, entartete
degenerated in Swedish is urartat