Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Defamatory

Defamatory

  1. Containing defamation; injurious to reputation; calumnious; slanderous; as, defamatory words; defamatory writings.

Defamatory Translations

defamatory in Spanish is difamatorio