Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Crosswise

Crosswise

  1. In the form of a cross; across; transversely.

Crosswise Translations

crosswise in Dutch is kruiselings
crosswise in Portuguese is transversalmente