Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Cogwheel

Cogwheel

  1. A wheel with cogs or teeth; a gear wheel. See Illust. of Gearing.

Cogwheel Translations

cogwheel in Dutch is tandwiel, kamwiel, tandrad, kamrad
cogwheel in Norwegian is tannhjul
cogwheel in Spanish is rueda dentada
cogwheel in Swedish is kugghjul