Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Boar

Boar

  1. The uncastrated male of swine; specifically, the wild hog.

Boar Translations

boar in German is Wildschwein, Eber
boar in Norwegian is villsvin
boar in Swedish is galt, vildsvin