Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Alumina

Alumina

  1. One of the earths, consisting of two parts of aluminium and three of oxygen, Al2O3.

Alumina Translations

alumina in French is alumine
alumina in German is Tonerde