Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Algebraic

Algebraic

  1. Alt. of Algebraical

Algebraic Translations

algebraic in German is algebraische, algebraisch, mathematisch
algebraic in Hungarian is algebrai
algebraic in Spanish is algebraico
algebraic in Swedish is algebraiskt