Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definition of Acknowledging

Acknowledging

  1. of Acknowledge

Quotations

More "Acknowledging" Quotations

Acknowledging Translations

acknowledging in German is anerkennend
acknowledging in Italian is riconoscente