Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Viktor Yanukovych Quotes

I think that Yulia Tymoshenko should prepare to resign. She understands that well.

Viktor Yanukovych

Copyright © 2001 - 2016 BrainyQuote