Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I think that Yulia Tymoshenko should prepare to resign. She understands that well.

Viktor Yanukovych

         
Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote
Tend