Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

You can talk good ideas out of existence.

Vikram Seth

         
Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote