Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Trace Adkins Quotes

If I feel like doing something, I do it. If I feel like saying something, I say it. If I feel like dancing, I do. If I don't, I don't.

Trace Adkins

Copyright © 2001 - 2016 BrainyQuote
Disable adblock instructions
I have disabled Adblock