Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

And so um, I knew that I really didn't want to be a priest and didn't want to be a celibate, though I could probably manage it. Um, and um, ultimately I left.

Thomas Keneally

         
Copyright © 2001 - 2014 BrainyQuote