Authors: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Good Americans, when they die, go to Paris.

Thomas Gold Appleton

         
Copyright © 2001 - 2015 BrainyQuote
Tend